486,066 egyedi látogató
NetBankom
NetBankom
Belépés


Igénylés
A képre kattintva igényelheti a számlanyitást a Szent Korona Bankba.


Navigáció
Főoldal
Hírdetmények
Letöltések
Kapcsolatfelvétel
Keresés
GYIK
Igénylés
Tájékoztató/STK
Sajtóközlemények
Közlemény
Alapítóokirat
Alapítóokirat


Üdvözlet
Üdvözöljük a Szent Korona Bank honlapján!

Magyar Királyi Állami Jegyintézet története 

A központi banki feladatkört az 1921. július 11-én megalakult Magyar Királyi Állami Jegyintézet vette át. Az önálló magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. Első elnöke Popovics Sándor volt. A központi bank teremtette meg az első világháborút követően inflálódott korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új valutát, a pengőt.

Átvette az állami számlák vezetését, az államadósság kezelését. Kamat- és hitelpolitikájával, váltóleszámítolási elveivel és gyakorlatával irányította az ország hiteléletét, befolyásolta a bankrendszer működését. Hatáskörébe került a devizagazdálkodás felügyelete is. Megalakulásától - 1930 - részvényese és aktív tagja a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS).

Az 1929 őszén kirobbant világgazdasági válság előidézte pénzügyi krízis 1931 júliusában elérte Magyarországot is. A Magyar Nemzeti Bank ez időtől kezdve a kötött devizagazdálkodás megvalósítója, e téren a hatósági feladatok ellátója, gazdaságpolitikai felelősséggel és hatáskörrel rendelkező központi bank. A második világháború időszakában a jegybank erőfeszítései dacára a nemzeti valuta, a pengő inflációja bontakozott ki.

Az 1944. márciusában történt német katonai megszállás miatt felfüggesztett önálló államvezetés az inflációt kezelni nem tudta, mert többek között Németország sem teljesítette vállalt kötelezettségét a hadiszállítások ellenértékének kifizetése vonatkozásában. Így a pengő értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb méretű pénzromlását produkálta.

A 2011.április 16.-án megalakult Szent Korona Bank felvállalva jogelődjével a Magyar Nemzeti Bankkal a jogfolytonosságot, bocsátotta ki az új fizetőeszközt - a szentkoronát (STK), mint elektronikus devizát a kor követelményeinek megfelelő technikai háttérrel. A kibocsátott közpénzt az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa által visszahonosított honpolgárai számára elérhetővé tette. A jogfolytonosság értelmében a Magyar Királyság felé fennálló rendezetlen nemzetközi tartozások behajtására a Szent Korona Bank, mint jegybank, fenntartja a jogokat.

Az írásokat(fordításokat is) , csak forrásmegjelöléssel és a www.szentkoronabank.hu -ra mutató link mellékelésével , valamint tartalmi változtatás nélkül engedélyezzük felhasználni!
Közlemény: A Korona tanács által képviselt, Apostoli Magyar Királyság szándéka mindenkor békés!


A Korona tanács által képviselt, Apostoli Magyar Királyság szándéka mindenkor békés!

Az Apostoli Magyar Királyság nevét felhasználva, személyi kultusz kiépítésével (király, császár, kormányzó, fejedelmek stb..) erőszakkal való hatalom átvételi cselekményétől ELHATÁROLÓDIK.

Mivel a Szent Korona értékrendjével nem egyeztethető össze!

ALAPÍTÓOKIRAT
Emlékeztető.


A rendszerbe való csatlakozásakor az aktiválásáról kapott egy e-mailt. Amennyiben Ön a telefonos alkalmazást is használni kívánja, akkor a telefonon a kapott linkre kattintva letöltődik a program, amit telepíteni kell. A telefonra telepített programot megnyitva, a regisztrációban rögzített e-mailcím a felhasználónév és jelszó, belépni csak ezekkel lehet.(...)tovább a részletekben

Levél a behajtók, hatóságok és más követelőknek.


(Kattints a" Expand" feliratra és lapozhatod a dokumentumot, az oldalt kis háromszögre kattintva. A dokumentumba belépve, a fenti előugró menüből a "csúszka", vagy az egér görgője segítségével nagyítható és kicsinyíthető az irat)


A lefoglalt követelés útja.
Képre kattintva nagyítható.
TISZTA FORRÁS!
IDEJE RENDET TENNI!


Megújult forma A TISZTA FORRÁSBÓL.

Tájékoztató közlemény.


A Szent Korona Bankjának programja/szoftvere a Szent Korona tulajdona és az AKASA szellemi terméke, a fejlesztővel kötött szerződés - Link - értelmében. Működését az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa felügyeli, mint jegybankot.
A Szent Korona Bank a Szent Korona tulajdona, így belőle egy létezik, és nem másolható.
Mindenkor a magyarok közösségét kell, hogy szolgálja. A fejlesztése folyamatosan több éve történik az alkotó gondolatok és megoldások beépítésével.(...)
TOVÁBB A "RÉSZLETEKBEN"
Tájékoztató hanganyag

(..)Abban az esetben, ha a Szent Korona – Király – Nemzet hármasság nem állhat fenn, valamint a történeti alkotmány intézményei útján legitim hatalom nem gyakorolható, a legitimitás – a szokásjog elve alapján – és a jogfolytonosság fennáll, ha a nemzet kifejezi a szándékát azzal, hogy személyenként a visszahonosítást felvállalja. "

TOVÁBB A "RÉSZLETEKBEN"
FELSZÓLÍTÁS HELYREIGAZÍTÁSRA/CALL FOR CORRECTION/SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN/Orosz nyelven is.

Az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsának

KÖZLEMÉNYE

FELSZÓLÍTÁS  HELYREIGAZÍTÁSRA

 

Az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa és a Szent Korona Bank felszólítja a Magyar Nemzeti Bank elnökét 2014. február 6-i nyilatkozatának helyreigazítására, mert az kimeríti a hitelrontás tényét. A Magyar Nemzeti Bank nyilatkozata, melyben arra hivatkozik, hogy Magyarország, vagyis a magyar köztársaság közhiteles nyilvántartásaiban, illetve a céginformációs rendszerben az Apostoli Magyar Királyság jegybankja nem szerepel, eltér a valóságtól, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank honlapján a Szent Korona Bank megtalálható. (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)( szerk: közben jelezték eltünt a a mellékelt link alól a forrás, így betesszük mi amit megmentettünk http://apostolimagyarkiralysag.info/KEPEK/mnbszkb.jpg )

  English  

The Hungarian Apostolic Monarchy Crown Committee’s

COMMUNICATION

CALL FOR CORRECTION

 

The Hungarian Apostolic Monarchy Crown Committee and the Sacred Crown Bank is hereby calling the chairman of the Hungarian National Bank to correct his statement of 6 February 2014 because it is deemed as defamation. The declaration by the Hungarian National Bank does not reflect real facts in stating that in the public registers and in the company registry system of Hungary, i.e. the Hungarian republic the Hungarian Apostolic Monarchy’s bank of issue is not included, since the Sacred Crown Bank can actually be found on the website of the Hungarian National Bank. (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

España

COMUNICADO del Consejo de la Corona del Reino Apostólico de Hungría

 

SOLICITUD PARA RECTIFICACIÓN

 

El Consejo de la Corona del Reino Apostólico de Hungría y el Banco de la Santa Corona intima al Presidente del Banco Nacional de Hungría (BNH) a rectificar de su declaración del día 6 de febrero de 2014, como ese agota el hecho de la difamación. La declaración del Banco Nacional de Hungría es diferente a la realidad, la que apela al hecho de que el Banco Central del Reino Apostólico de Hungría no está inscrito en los registros públicos y en el sistema de información de las empresas de la República de Hungría, pues el Banco de la Santa Corona se encuentra en la página web del Banco Nacional de Hungría.(https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)


France

INDICATION du Conseil de la Couronne du Royaume apostolique de Hongrie

DEMANDE DE CORRECTION

 

Le Conseil de la Couronne du Royaume apostolique de Hongrie et la Banque de la Sainte Couronne intime le président de la Banque nationale de Hongrie (BNH) de rectifier sa déclaration du 6 Février 2014 que ce épuise le fait de la diffamation. La déclaration de la Banque nationale, que la Banque centrale du Royaume apostolique de Hongrie n'est pas inscrit dans les registres publics et le système d'information des entreprises de la République de Hongrie, est différente de la réalité, comme la Banque de la Sainte Couronne est sur ​​le site Web de la Banque nationale de Hongrie.(https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)


                                                                     Pусский (Orosz)

                                Kоммюнике Корона Совета Апостольской Королевства Венгрии

                                                                   Ходатайства об исправлении

 

Корона Совет Апостольской Королевства Венгрии и Банк Святой короны призыва́ет президентa Национального банка Венгрии (HБB), чтобы исправить свое заявление 6-ого февраля 2014, так как это истощает диффамации. Заявление Национального банка, что Центральный банк (ЦБ) Апостольской Королевства Венгрии не зарегистрирован в государственных архивах и в информационных бизнес системах Республики Венгрии, отличается от действительности, так как Банк Святой короны находится на веб-сайте Национального банка Венгрии.

 

 

Limba română

Comunicatul Consiliului de Coroana al Monarhiei Apostolice Maghiare 
Cerere de rectificare 


Consiliul de Coroană al Monarhiei Apostolice Maghiare şi Banca Sfintei Coroane maghiare face apel la preşedintele Băncii Naţionale pentru a-şi modifica declaraţia din 6 februarie 2014, deoarece aceasta este considerată calomnie. Declaraţia Băncii Naţionale Maghiare nu reflectă adevărul, deoarece în registrele publice, respectiv în sistemul informatic al Republicii Ungare, banca emitentă a Monarhiei Apostolice Maghiare nu este inclusă, deşi Banca Sfintei Coroane poate fi efectiv găsită pe pagină web a Băncii Naţionale Maghiare. . (https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html)

 

SRPSKI

SAOPŠTENJE

                           Krunskog Saveta Apostolske Ugarske Monarhije

  ZAHTEV ISPRAVLJANJEKrunski Savet Apostolske Ugerske Monarhije i  Banka Sveta Kruna  poziva  predsednika Narodne Banke Mađarske na  al -ispravljanjeda izjave  06.02.2014  , jer iscrpljuje činjenicu klevete . Izjava  Narodne Banke Mađarske , koja tvrdi da u Mađarskoj , odnosno u autentičnom zapisu Mađarske Republike, niti u sistemu ainformacije kompanija  centralna banka Apostolske Ugarske Monarhije  nije navedena , drugačiji je od stvarnosti , mada se Banka Sveta Kruna  nalazi na sajtu  Narodne Banke Mađarske. ( https://felugyelet.mnb.hu/hirek/14_02_06-Szent_Korona_Bank.html ) ( urednik : u međuvremenu nestao iz priloženog linka ka izvoru , tako da smo stavili našu spašenu http://apostolimagyarkiralysag.info/KEPEK/mnbszkb.jpg )

 


Tovább a Közleményre : http://szentkoronabank.hu/articles.php?article_id=1

Tájékoztató az ellenőrzésről.Az SzKB/2013/02 sz. KÖRLEVÉL-ben a 2014. január 01.-től érvényes szabályok 7. pontjának értelmében szükségessé vált ellenőrzést és egyenlegmódosításokat elvégeztük.....tovább a "részletekben"

Közlemény
Apostoli Magyar Királyság ügyvitelének átvételéről.


A nemzet megmaradásának közös pontja a Szent Korona, Aki jelenlétével és törvényeivel
biztosítja minden magyar örökös jogait, ezért minden magyarnak kötelessége a Szent Korona
jogainak védelme. A nemzet megmaradásának érdekében az elkövetkező időben a Szent Korona
jogait – ami egyben a Nemzet érdeke is – a nemzetrészek képviselőiből megalakuló Korona
Tanács képviseli.
A Korona Tanács létrehozása az elsődleges feladat ahhoz, hogy a Szent Korona Bank jogállását rögzíteni lehessen.(...)
Az Apostoli Magyar Királyság egy másik állam !

(kép , Elpusztíthtatlanok fílmből :Link)


Az Apostoli Magyar Királyság jogi értelemben egy másik állam, vannak törvényei,(rendeletek) aminek alapul szolgál a történelmi alkotmány, ez adja a gerincét mindennek. Nem mi hoztunk létre egy államot, hanem a jogaiba helyeztünk vissza (tessék értelmezni mit írunk nem csak olvasni).
Mit jelent a jogaiba való visszahelyezés? Azt, hogy egy elfeledett, nem alkalmazott törvényt, államot, módszer stb.. visszahelyeztek valós"forgalomba", úgy, hogy arról értesítettük az embereket. Létezik, és élhetnek az eredendő jogaikkal , amit soha senki nem szüntetett meg. Ebben az értelemben nem az Apostoli Magyar Királyság jött létre egy államban. – a Magyar köztársaságban, hanem az Apostoli Magyar Királyság-ban jött létre 1949-es ideiglenes alkotmány erőszakkal való elfogadtatásával egy köztársaság, amit erőszakkal tartottak fent Orosz bábáskodás mellett!.......
Honpolgárság igénylése

Együttműködünk
Szabadjegy a szabadsághoz!

Ügyfél kapcsolati pontok
Tisztaforrás
Admin Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó